Działka budowlana Smołdziński Las, z wydanymi WZ, na sprzedaż

Dodane Wtorek, 14 Czerwca 2022, 13:53:39, ID ogłoszenia: 12885

Opis ogłoszenia

Smołdziński Las, gm. Smołdzino, po. Słupsk, woj. Pomorskie, działka budowlana, z WZ, 1525 m2, 236 370,- Pln, na sprzedaż.


Na sprzedaż doskonale zlokalizowana i przyłączona do wodociągu gminnego działka budowlana o powierzchni 1525 m2, w miejscowości Smołdziński Las w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. W sąsiedztwie podobne działki, jest więc możliwość rezerwacji kilku w celu zapewnienia sobie własnego kawałka świata w jednym z najczystszych rejonów Polski, sąsiadującym z parkiem narodowym, wydmami, wzgórzem polodowcowym Rowokół, oraz jeziorami Gardno i Łebsko.

Dla nieruchomości wydano Warunki Zabudowy. Zgodnie z decyzją teren można przeznaczyć pod zabudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, z poddaszem użytkowym do 8,5 metra wysokości. Działka do wydzielenia. Można zakupić działkę siedliskową z WZ dla dwóch domów jednorodzinnych.

Cena: 236 370,-Pln

Najważniejsze informacje:

- z działki jest widok na wydmy
-wydane warunki zabudowy
-powierzchnia 1525 m2
-udział w drodze w cenie
-woda przy działce
-do granicy parku ok 2 km
-możliwość zakupu kilku sąsiadujących działek
-cena podlega negocjacji
- więcej informacji w biurze WGN Sławno, Ul. Basztowa 3A


Polecam zakup nieruchomości w Smołdzińskim Lesie. To magiczne miejsce, uznane przez Unesco za Światowy Rezerwat Biosfery, Brzegi jezior są rajem dla ornitologów, występują tu orły przednie, bieliki, puchacze, perkozy i mnóstwo innych gatunków,
Dla miłośników aktywności fizycznej dostępny jest szlak rowerowy z Łeby do Rowów , ok. 37 km, a na jeziorze Gardno jest baza kitesurfingowa.Oferta warta polecenia, zapraszam serdecznie do kontaktu i na prezentację.

OFERTA BEZPOŚREDNIA KUPUJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA PROWIZYJNEGO POŚREDNIKA! KOSZTY ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIEM POŚREDNIKA PONOSI SPRZEDAJĄCY.

W razie wszelkich pytań (nieruchomość, kredyt na zakup) zadzwoń, zapytaj i umów się na wizytę na terenienieruchomości. WGN Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami oddział w Sławnie ul. Basztowa 3a, 76-100 Sławno.

Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z bankami, pomagamy w uzyskaniu kredytu bankowego na zakup lub remont nieruchomości.

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Sławno, ul. Basztowa 3a. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Więcej ciekawych ofert znajdziesz na www.Wgn.pl

WGN zapewnia rynkowe ceny, bezpieczeństwo korzystnej transakcji oraz pomoc notarialną.

Wyróżniamy się pełnym zaangażowaniem, ekspercką wiedzą i najwyższym poziomem usług
opartych na ponad 30 letnim doświadczeniu. Stosujemy system jakości ZJ WGN oraz Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


Smołdziński Las, commune Smołdzino, Słupsk, Pomeranian, building plot, 1525 m2, 236 370 PLN, for sale.


For sale, perfectly located and connected to the municipal water supply, a construction plot with an area of ??1525 m2, in the village of Smołdziński Las in the buffer zone of the Słowiński National Park. In the vicinity of similar plots, it is possible to book several plots in order to secure your own piece of the world in one of the cleanest regions of Poland, adjacent to the national park, dunes, the Rowokół glacial hill, and the Gardno and Łebsko lakes.

The Development Conditions have been issued for the property. In accordance with the decision, the area may be used for the development of a single-family, detached residential building with an attic up to 8.5 meters in height. Plot to be separated. You can buy a habitat plot from WZ for two single-family houses.

Price: 236 370, -Pln

The most important information:

- there is a view of the dunes from the plot
- issued building conditions
- area 1525 m2
- participation in the road included in the price
-water at the plot
-to the border of the park about 2 km
-possibility to purchase several adjacent plots
- the price is negotiable
- more information at the WGN Sławno office, Ul. Basztowa 3A


I recommend buying a property in Smołdziński Las. This magical place, recognized by UNESCO as the World Biosphere Reserve, the shores of the lakes are a paradise for ornithologists, there are golden eagles, white-tailed eagles, grebes and many other species here,
For lovers of physical activity, there is a bicycle route from Łeba to Rowy, approx. 37 km, and there is a kitesurfing base on Lake Gardno.


Offer worth recommending, I invite you to contact us and for a presentation.

DIRECT OFFER THE BUYER WILL NOT BEAR THE COST OF THE INTERMEDIARY PROMOTIONAL FEE! THE SELLER WILL ASSUME THE COSTS OF THE INTERMEDIARYS REMUNERATION.

If you have any questions (real estate, purchase loan), call, ask and make an appointment on the property. WGN International Real Estate Concern, Sławno branch, ul. Basztowa 3a, 76-100 Sławno.

During the purchase transaction, I provide notary services and, thanks to cooperation with banks, we help in obtaining a bank loan for the purchase or renovation of real estate.

Information on the real estate has been prepared on the basis of declarations and is not an offer within the meaning of the law, is for information purposes only and may be updated, we recommend that you verify it personally. All texts, drawings, photos and other information published on these pages are subject to the copyright of WGN Sławno, ul. Basztowa 3a. Any copying, distribution, electronic processing and transmission of the content without permission is prohibited. All rights reserved.
More interesting offers can be found at www.Wgn.pl

WGN provides market prices, security of a profitable transaction and notary assistance.

We stand out with full commitment, expert knowledge and the highest level of services
based on over 30 years of experience. We apply the ZJ WGN quality system and the Code of Professional Ethics of the Polish Real Estate Federation.