owi.pl - ogłoszenia w internecie

Praca maturalna z polskiego, Katowice

Dodaj ogłoszenie

+ Dodaj ogłoszenie w tej kategorii

1 z 1

Praca maturalna z polskiego - Katowice

Lokalizacja:
Katowice, Śląskie, Polska
Data opublikowania:
20-09-2013

Cena: 49.00zł

Odpowiedz na ogłoszenie

Posiadam mnóstwo gotowych prezentacji maturalnych z polskiego. Wszystkie prace maturalne posiadają konspekt, bibliografię, ramowy plan wypowiedzi no i treść samej prezentacji. Cena tylko 49zł!!
kontakt@prezentacjamaturalna.com.pl

Lista prac które posiadam.
Adaptacja filmowa dzieła literackiego [Przedwiośnie]
Adaptacja filmowa dzieła literackiego, jako sposób nowego spojrzenia na utwór. Omów na wybranych przykładach
Adaptacja filmowa i jej problemy. Porównaj wybrany film z jego literackim pierwowzorem.
Adaptacja filmowa wzbogaca czy zubaża dzieło literackie Porównując filmy z ich literackimi pierwowzorami, oceń adaptację
Adaptacja filmowa, a pierwowzór literacki. Ukaż podobieństwa i różnice na wybranych przykładach
Adaptacja utworów literackich, jako sposób ich interpretacji przez reżysera, scenarzystę... +PPT
Adaptacje filmowe - interpretują, ilustrują czy stanowią dzieła kongenialne. Omów problem zestawiając wybrane filmy…
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy.
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy
Adaptacje filmowe literatury światowej – dzieła wybitne czy chybione Przedstaw własną opinię w oparciu o wybrane przykłady
Adaptacje filmowe ostatnich lat. Porównaj wybrane filmy z ich literackimi pierwowzorami
Adaptacje filmowe powieści fantastycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
Afirmacja, dekadentyzm i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich
Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk.
Afryka i jej mieszkańcy w tekstach kultury.
Afryka i jej mieszkańcy, jako temat różnych tekstów kultury XIX i XX wieku. Przedstaw na trzech-czterech wybranych przykładach.
Akcent wyrazowy we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko i jego funkcje w języku polskim
Akt tchórzostwa czy akt odwagi Omów motyw samobójstwa, analizując wybrane utwory literackie różnych epok
Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Ambicja grzech próżności, czy pragnienie doskonałości Odpowiedz na pytanie odwołując się do wybranych przykładów.
Ambicja siła twórcza czy niszczycielska.
Analiza filmowa i jej literacki pierwowzór. Omów zagadnienie porównując wybraną powieść i jej ekranizację
Analiza języka reklamy. Na wybranych przykładach wyjaśnij w jaki sposób teksty reklamowe oddziałują na świadomość odbiorc…
Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
Analiza porównawcza kreacji Boga w literaturze średniowiecznej i młodopolskiej
Analiza zapożyczeń z mitologii nordyckiej w trylogii J.R.R Tolkiena ,,Władca Pierścieni".
Analizują odpowiednie przykłady literackie z różnych epok przedstaw zmieniający się obraz Warszawy
Analizują wybrane teksty kultury, przedstaw sposoby funkcjonowania motywu mitycznych bestii w literaturze i sztuce.
Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, przedstaw różne ujęcia motywu wesela w literaturze i omów ich funkcje
Analizując i interpretując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w prozie Henryka Sienkiewicza…
Analizując kwiatki św. Franciszka i utwory literatury współczesnej, wyrastające z tradycji franciszkańskiej.
Analizując postawy buntowników literackich, porównaj buntowników doby romantyzmu i pozytywizmu.
Analizując różne teksty kultury, w tym literackie, wskaż i omów charakterystyczne cechy szlachcica Sarmaty
Analizując teksty literackie XX wieku, przedstaw postawy człowieka wobec zagrożeń totalitaryzmu
Analizując teksty piosenek jednego z polskich zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu.
Analizując teksty piosenek jednego z polskich zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu.
Analizując teksty wybranych piosenek oraz trafność użytych środków wyrazu, scharakteryzuj przesłanie oraz oceń wartość…
Analizując utwory literackie romantyków, omów funkcjonowanie w nich motywów szekspirowskich.
Analizując utwory wybranych epok, przedstaw różne sposoby kreowania chłopa w literaturze
Analizując wybrane dzieła Adama Mickiewicza omów ich związek
Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, opowiedz, jak sztuka ukazuje małżeństwo
Analizując wybrane dzieła, pokaż różnorodność funkcjonowania motywu arkadii w literaturze i malarstwie
Analizując wybrane przykłady (przemówienia polityków, artykuły prasowe) wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.
Analizując wybrane przykłady dokonaj porównania dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.
Analizując wybrane przykłady omów różne ujęcia miłości w literaturze pięknej.
Analizując wybrane przykłady przedstaw motyw pojedynku w literaturze
Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie motywu małżeństwa w literaturze.
Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne realizacje motywu pielgrzyma - tułacza w literaturze.
Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze
Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stad się narzędziem manipulacji.
Analizując wybrane przykłady, wykaż trwałość inspiracji biblijnych w różnych dziedzinach sztuki i w literaturze różnych epok.
Analizując wybrane teksty programowe, scharakteryzuj i określ funkcje tego typu wypowiedzi literackiej
Analizując wybrane teksty, omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich i ich bliskich
Analizując wybrane tematy omów bogactwo gatunków literatury antyku
Analizując wybrane utwory literackie przedstaw różne ujęcia tematu emigracji w literaturze polskiej XIX i XX wieku
Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
Analizując wybrane utwory przedstaw różne sposoby ujęcia tematu emigracji w literaturze polskiej XIX i XX wieku
Analizując wybrane utwory Z. Herberta i W. Szymborskiej, rozważ funkcję ironii w poezji współczesnej.
Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby ujęcia tematu emigracji.
Analizując wybrane utwory, przedstaw tragiczne losy pokolenia Kolumbów
Analizując wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej, przedstaw jej indywidualność twórczą jako współczesnej poetki
Analizując wybrany utwór literacki przedstaw wyróżniki gatunkowe powieści psychologicznej XXw.
Analizując zgromadzony materiał językowy, przedstaw i omów obraz świata funkcjonujący w języku subkultury młodzieżowej
Andrzej Wajda i jego filmowe widzenie polskiej literatury.
Anglicyzmy w języku współczesnym (sport, muzyka, film). Przedstaw temat na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
Anglicyzmy we współczesnym języku polskim. Omów ich zasadność, poprawność i funkcje, na wybranych przykładach
Anioł czy femme fatale omów wpływ wybranych postaci kobiet w literaturze na losy bohaterów
Anioły dobre i złe. Rozwiń temat w oparciu o wybrany materiał literacki
Antropologiczne i kulturowe funkcje tańca. omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury ( w tym literackich)
Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj zestawiając wybrane utwory.
Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory
Antyczna koncepcja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie na przykładach bohaterów Króla Edypa i Antygony Sofoklesa
Antyk a średniowiecze – dwa spojrzenia na człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Antysemityzm i jego konsekwencje. Dokonaj analizy tego zjawiska, odwołując się do przykładów z literatury pozytywizmu i współczesnej
Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej Odpowiedz na pytanie i omów problem na podstawie wybranych dzieł
Apokalipsa jako żródło inspiracji dlaliteratury i innych dziedzin
Apokalipsa w różnych tekstach kultury.
Apollo, Achilles, Superman- ideał mężczyzny w mitach greckich, literaturze i innych tekstach kultury z różnych epok.
Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
Archaizmy i ich funkcje w literaturze. Omów na wybranych dziełach z różnych epok
Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Archetyp ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
Architektura miasta w ujęciu literackim i malarskim. Omów na wybranych przykładach.
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Ferdydurke Gombrowicza.
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Pan Tadeusz Mickiewicza.
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – poezja Szymborskiej
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Szewcy Witkacego
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Treny Kochanowskiego.
Arkadia i jej obraz. Przedstaw jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok
Ars moriendi i danse macabre. Omów funkcjonowanie tych motywów w literaturze i malarstwie średniowiecza
Art Nouveau (Nowa Sztuka) jako kierunek w literaturze i sztuce. Omów na wybranych tekstach kultury
Artysta jako bohater literacki. Analizując celowo wybrane teksty, scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje literackie
Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
Artysta jako bohater literacki. Omów temat na podanych przykładach
Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok.
Artysta jako bohater utworu literackiego. Omów problem na podstawie celowo wybranych utworów literackich
Artysta- wizjoner, prorok? Omów na wybranych przykładach różne ujęcia artystów.
Artysta, jako bohater literacki
Artystyczna funkcja motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane przykłady minionych epok.
Autobiografia w literaturze. Wskaż, w jaki sposób artysta może o sobie samym mówić w utworach literackich wybranej epoki, epok.
Autor i jego antyczne i biblijne wzory. Omów na wybranych przez siebie przykładach
Awangarda w literaturze i sztuce. Omów wybrane przykłady.
Bajkowość, fantastyka w utworach literackich - jak wyglądał odrealniony świat konstruowany w dziełach literackich, do czego wykorzystuje ten zabieg autor- omów zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady.
Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm. Omów te pojęcia charakteryzując wybrane postacie literackie
Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucje, analizując wybrane utwory polskich pisarzy rożnych epok.
Ballada literacka i muzyczna - podobieństwa i różnice. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach
Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji
Barokowego rozumienia piękna w literaturze i sztuce.
Baśniowy świat utworów Tolkiena. Zanalizuj symbolikę oraz omów inspirację i źródła tolkienowskiej mitologii +PPT
Bawi, mami perswaduje... Zanalizuj język reklamy.
Bezbronność, tchórzostwo, męstwo. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw swoje rozważania na temat…
Bezdomny nie zawsze oznacza „bez domu”. O motywie bezdomności, sieroctwie i obcości w literaturze polskiej oraz powszechnej
Bezkompromisowość i kompromis w zachowaniu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Bezkompromisowość i kompromis. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich różnych epok
Bezradność słowa wobec rzeczywistości okupacji
Biblia – światowy bestseller. Omów zagadnienie, wskazując na obecność tradycji biblijnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków
Biblia, jako uniwersalna księga naszej kultury. Rozwiń temat wskazując na obecność tradycji biblijnych w literaturze na przestrzeni wieków.
Bibliografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza Mickiewicz.
Biesiada, zabawa jako motywy literackie. Omów zagadnienie, interpretując utwory literatury renesansu, Młodej Polski.
Biesiadowanie, kult stołu, polska sztuka kulinarna. Analizując wybrane utwory porównaj sposób przedstawienia tematu
Biesiady, bale, wesela, zgromadzenia w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Biesiady, bale, wesela. Omów funkcjonowanie motywu zabawy na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.
Biesiady, bale, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych przykładach literatury polskiej.
Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę motywu w wybranych utworach literatury polskiej 2.
Biesiady, wesela, bale- omów rolę motywu, opierając się na tekstach literatury polskiej
Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literackich
Biesiady, wesela, bale. Zaprezentuj rolę motywu w wybranych utworach literackich.
Biografia – kluczem do odczytania dorobku literackiego Stanisława Staszica.
Biografia jak klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw na wybranych przykładach
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza - Jan Kochanowski.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. (Kochanowski i Mickiewicz)
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranych przykładach.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranym przykładzie Baczyński.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, opierając się na dziełach wybranych.
Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu omów związek między życiem artysty a jego twórczością- Dostojewski
Biografia Leonarda da Vinci kluczem do interpretacji jego twórczości.
Biografia Leonarda da Vinci kluczem do interpretacji jego twórczości.
Biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza. Uzasadnij słuszność tej tezy (Borowski)
Biografia pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie (Maria Konopnicka).
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Borowski
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Kochanowski.
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, odwołując się do pisarstwa - A. Mickiewicz.
Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym
Blaski i cienie kariery. Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX w.
Blaski i cienie kariery. Rozważ temat, odwołując się do wybranych bohaterów literackich z różnych epok.
Blaski i cienie kariery. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów
Błąd a innowacja językowa. Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady.
Błąd językowy jako źródło komizmu +PPT
Błąd językowy jako źródło komizmu.
Błędny rycerz. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
Błędy językowe w prasie lokalnej.
Błędy językowe w prasie lokalnej.
Błędy językowe. Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy
Bogurodzica jako bohaterka utworów literatury polskiej. Przedstaw jej wizerunek, odwołując się do wybranych przykładów
Bohater - buntownik. Omów temat, analizując i interpretując teksty z różnych epok
Bohater - karierowicz. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - moralny. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - niemoralny. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - szaleniec. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - wędrowiec. Analizując i interpretując wybrane teksty, ukaż wpływ doświadczenia wędrówki na ich bohaterów
Bohater- autor. Przywołaj i omów na wybranych przykładach sylwetki literackich autorów
Bohater- buntownik. Przedstaw sposób kreacji odwołując się do wybranych przykładów różnych epok.
Bohater chłopski w literaturze polskiej. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach z różnych epok
Bohater chory psychicznie. Omów kreacje bohaterów na podstawie wybranych utworów z różnych epok.
Bohater czasów wojny. Zanalizuj i porównaj na wybranych przykładach.
Bohater dotknięty szaleństwem w literaturze. Przedstaw i scharakteryzuj wybrane sylwetki
Bohater- everyman w literaturze. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Bohater filmowy, a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci. Omawiając zagadnienia odwołaj się do przykładów.
Bohater filmowy, a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci.
Bohater literacki - mój imiennik. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
Bohater literacki a epoka historyczna - od romantyzmu po Młodą Polskę. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Bohater literacki a jego filmowa lub teatralna kreacja
Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna
Bohater literacki i bohater filmowy. Analiza porównawcza dzieł literackich i filmowych na podst. Krzyżaków oraz Pana Tadeusza
Bohater literacki i filmowy w walce ze słabościami
Bohater literacki i jego filmowe wcielenie. Porównaj na przykładzie filmowej adaptacji
Bohater literacki i jego kreacja filmowa.
Bohater literacki jako człowiek poszukujący wartości. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady
Bohater literacki mój imiennik(ANNA). Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
Bohater literacki w konflikcie z prawem.
Bohater literacki w poszukiwaniu sensu życia. Przedstaw różne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów
Bohater literacki wobec różnych doświadczeń życiowych. Na przykładzie wybranych utworów literackich ukaż portrety psychologiczne
Bohater literacki wobec trudnych wyborów moralnych. Przedstaw temat, odwołując się do literackich przykładów z różnych epok
Bohater literacki wobec wolności i konieczności wyboru. Zanalizuj i oceń postawy wybranych bohaterów
Bohater literacki, który nie akceptuje swojego miejsca i swojego czasu. rozważ istotę buntu...
Bohater negatywny i jego funkcja w literaturze różnych epok. Przedstaw na kilku wybranych przykładach, dokonując charakterystyki…
Bohater negatywny w literaturze. przedstaw różne kreacje w wybranych utworach.
Bohater negatywny w literaturze-przedstaw najciekawsze kreacje i ich funkcje w wybranych utworach
Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcej - przedstaw wybrane portrety na przykładach z różnych epok
Bohater rycerz w twórczości J. R. Tolkiena i A. Sapkowskiego. Analizując wybrane utwory pisarzy, przedstaw
Bohater samobójca. Omawiając zagadnienie, weź pod uwagę przyczyny i rodzaje samobójstw w wybranych dziełach literackich
Bohater samotny, wyobcowany. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady bohaterów literatury polskiej.
Bohater tragiczny w literaturze - przedstaw jego kreacje na podstawie wybranych dramatów starożytnych i romantycznych
Bohater tragiczny w literaturze antycznej i romantycznej. Omów temat, interpretując wybrane utwory
Bohater tragiczny w literaturze antycznej romantycznej i współczesnej. Przedstaw sposoby jego kreowania.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj
Bohater tragiczny w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Bohater tragiczny w literaturze. Zaprezentuj sylwetki wybranych postaci i zanalizuj źródła ich tragizmu.
Bohater w sutannie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
Bohater wierny swoim ideałom. Omów na wybranych przykładach.
Bohater z kainowym piętnem. Na wybranych przykładach literackich omów wpływ zbrodni na losy i osobowość winowajcy.
Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Omów temat, analizując wybrane teksty.
Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.
Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu, odwołując się do wybranych przykładów
Bohater zbuntowany2. Przedstaw różne przyczyny buntu wybranych bohaterów literackich.
Bohater zdeterminowany przez otoczenie. Analizując celowo wybrane utwory od pozytywizmu do dwudziestolecia międzywojennego, omów wpływ środowiska i warunków życiowych na postawy wybranych postaci literackich.
Bohater- żołnierz. Omów różne wizerunki wojowników ukazane na kartach literatury różnych epok
Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu sensu życia. Omów temat ,analizując wybrane utwory z rożnych epok
Bohaterowie bezdomni różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
Bohaterowie dramatów Szekspira i ich różnorodne portrety psychologiczne. Omów na podstawie trzech wybranych postaci.
Bohaterowie drugoplanowi i ich rola w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Bohaterowie historii w dziełach literatury.
Bohaterowie historyczni w Potopie Henryka Sienkiewicza. Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie i świat przedstawiony w prozie Stephena Kinga. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj typy postaci i obrazy przestrzeni
Bohaterowie i świat przedstawiony w prozie Stephena Kinga. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj typy postaci i obrazy
Bohaterowie kontrowersyjni. Zanalizuj postępowanie postaci literackich zasługujących na to miano
Bohaterowie którzy doświadczyli samotności. Omów temat odwołując się do wybranych epok literackich
Bohaterowie literaccy - samotnicy z wyboru czy z konieczności Omów na podstawie wybranych utworów
Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia
Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia.
Bohaterowie literaccy wobec trudnych wyborów.
Bohaterowie obłąkani w dramatach W. Szekspira. Analizując teksty porównaj wybranych bohaterów, biorąc pod uwagę przyczyny.
Bohaterowie oddani pracy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia
Bohaterowie powieści fantasy. Przedstaw ich rolę, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Bohaterowie realizujący amerykański mit „od pucybuta do milionera"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie romantyczni, zwycięzcy czy zwyciężeni, scharakteryzuj i oceń wybrane przez siebie postać (2)
Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach
Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok.
Bohaterowie świadomie dążący do zrobienia kariery politycznej- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie trudnych doświadczeń i wyborów. Problem narkomanii i innych uzależnień w literaturze i filmie.
Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł z literatury polskiej.
Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich
Bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku. Omów zmiany jakie dokonywały się w kreowaniu postaci literackich tego okresu
Bohaterowie w poszukiwaniu szczęścia. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.
Bohaterowie w poszukiwaniu wartości życiowych. Omów na wybranych przykładach
Bohaterowie wpisani w schemat „z chłopa król"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie wybranej powieści Henryka Sienkiewicza a ich filmowe wcielenia. Przedstaw i porównaj literackie pierwowzory z kreacjami aktorskimi.
Bohaterowie z kainowym piętnem.
Bohaterowie z kainowym piętnem. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich.
Bohaterska śmierć w literaturze.
Bohaterstwo i tragizm żołnierzy polskich w czasie II wojnie światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatur
Bonapartyzm w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
Bóg i człowiek, zaprezentuj ich wizerunki w epoce renesansu i baroku.
Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach
Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach
Bóg, honor, ojczyzna specyfika polskiego patriotyzmu.
Ból, rozpacz, cierpienie jako uczucia nierozerwalne związane z życiem człowieka. Zaprezentuj temat na przykładzie wybranych bohaterów literackich.
Brzydota w literaturze i sztuce. Omów sposoby i funkcje jej przedstawiania.
Brzydota, jako element sztuki, omów na wybranych przykładach z literatury, malarstwa i filmu.
Bunt człowieka wobec boga
Bunt i ofiara, szaleństwo czy świadectwo wrażliwości. Rozważ problem postaw bohaterów romantycznych i ich spadkobierców.
Bunt i ofiara. Omów dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.
Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.
Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego przejawy i konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykładów literackich
Bunt prometejski a bunt lucyferowy
Bunt prometejski a lucyferyczny w ujęciach literackich. Omów problem w oparciu o utwory literatury romantycznej i pozytywistycznej.
Bunt przeciw Bogu. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej.
Bunt przeciw konwencji. Omów temat na wybranych przykładach.
Bunt przeciw złu świata: wojnie, władzy, totalitaryzmowi… Omów na wybranych przykładach.
Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym. W omówieniu tematu wykorzystaj wybrane utwory literackie okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
Być albo nie być - zaprezentuj i oceń egzystencjalne wybory kilku bohaterów literackich
Być wiernym sobie – przedstaw postawy wybranych bohaterów literackich realizujących to motto życiowe
Carpe diem - piewcy radości życia i urody codzienności. Przedstaw na podstawie wybranych utworów różnych okresów literackich
Cechy gwary Śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad z mieszkańcem twojej miejscowości.
Cechy języka dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów na wybranych przykładach
Cechy języka i stylu reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej.
Cechy stylu barokowego.
Cechy stylu ulubionego pisarza. Omów poddając analizie wybrane utwory.
Charakterystyczne cechy języka transmisji sportowych oraz pojawiające się w nim błędy.
Charakterystyczne cechy pisarstwa Olgi Tokarczuk
Charakterystyka bohatera romantycznego. Wykorzystaj wybrane teksty epoki
Charakterystyka i rola bohatera drugoplanowego lub epizodycznego w wybranych utworach literackich
Chłopski los w twórczości pisarzy pozytywistycznych. Omów na wybranych przykładach
Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów na przykładzie wybranych utworów z literatury polskiej
Choroba, jako jedno z ludzkich doświadczeń.
Choroba, jako temat literacki. Przedstaw motyw choroby na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok.
Cierpienia ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i filmu. Porównaj sposoby ukazywania tego problemu.
Cierpienie i jego sens. Omów zagadnienia analizując z wybranych utworów literackich różnych epok
Cierpienie i jego wpływ na psychikę człowieka
Cierpienie i śmierć w utworach literackich różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów funkcje.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów funkcję i sposoby ujęcia tego motywu wykorzystując teksty różnych epok.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Rozwiń temat na wybranych utworach.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literatury. Rozwiń temat na przykładzie co najmniej trzech postaci.
Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach.
Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach
Cierpienie niewinnych, czyli dramat holocaustu. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich
Cierpienie siłą kształtującą, czy niszczącą człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok
Cierpienie, jako nieodłączna cześć egzystencji człowieka. Omów problem analizując wybrane przykłady utworów literackich
Cierpienie, jako nieodłączny element miłości. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł
Co czytają bohaterowie literaccy Analizując celowo wybrane utwory wskaż przykłady bohaterów
Co kieruje bohaterami, którzy decydują się popełnić zbrodnię Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok
Co mówi poezja II połowy XX wieku o kryzysie kultury Analizując celowo wybrane teksty literackie omów to zagadnienie
Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok. Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wyborów…
Co śmieszyło dawniej, co nas śmieszy obecnie? Przedstaw to zagadnienie uwzględniając wybrane teksty od Figlików Mikołaja Reja do Kabaretu Moralnego Niepokoju
Co uderza, gdy obserwujemy stare dzieje? Obyczaje, tradycje, kultura utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach, omawiając poszczególne zwyczaje.
Codzienność i sytuacje próby w utworach o wojnie i totalitaryzmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów. +PPT
Codzienność jako temat dzieła literackiego.
Codzienność jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie, wykorzystując twórczość wybranej epoki
Codzienność w literaturze i sztuce. Pokaż różnorodność w ujęciu motywu na podstawie wybranych dzieł.
Codzienność w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury różnych epok
Codzienność, zwykłe życie, szary człowiek jako tematy literackie. Omów na wybranych przykładach
Conrad i Camus dwie propozycje moralne bliskie czy przeciwne Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów. Cyprian Kamil Norwid – nietypowy romantyk. Udowodnij tezę na podstawie „Promethidionu” i wybranych wierszy poety.
Córki - bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co dzieli Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Córki bohaterki literatury pięknej. Co je łączy a co dzieli?
Córki bohaterki literatury pięknej. co je łączy, a co je dzieli Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych przykładów
Córki bohaterki literatury pięknej. zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady
Cudzoziemcy jako bohaterowie polskich utworów literackich różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
Curriculum vitae kluczem do odczytania twórczości pisarza. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Cyberprzestrzenie i wizja człowieka- maszyny w kulturze XX i XXI wieku. Omów i oceń zjawisko, odnosząc się do wybranych zjawisk literackich i filmowych.
Cyprian Kamil Norwid nietypowy romantyk.
Czarne charaktery historii miłosnych. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych
Czarne charaktery w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje bohatera negatywnego na wybranych przykładach.
Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcję kreacji bohatera negatywnego na wybranych przykładach
Czarny charakter w literaturze. Analizując wybrane przykłady, podaj powód kreowania takich postaci.
Czary i czarownice w tekstach różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Czary zjawy i rusałki w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
Czas i przestrzeń w „Sklepach cynamonowych i „Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza.
Czas i przestrzeń w utworach fantasy. Omów na wybranych przykładach.
Czasy PRL-lu na poważnie i w krzywym zwierciadle. Omów temat ,analizując wybrane filmy i teksty literackie
Czego boi się współczesny człowiek Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych utworów literackich XX i XXI wieku
Człowiek a historia. Jak historia rujnuje i zmienia życie jednostek? Omów na wybranych przykładach.
Człowiek i jego zmagania z losem. Przedstaw problem odwołując się do literatury współczesnej
Człowiek i maszyna w twórczości Stanisława Lema. Omów sposoby funkcjonowania motywu, odwołując się do analizy i interpre…
Człowiek jako ofiara wojny na podstawie literatury współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej
Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach - ustosunkuj się do stwierdzenia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, przywołując ut…
Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest. Rozważania o złożoności natury ludzkiej na przykładzie znanych ci utworów literackich.
Człowiek kowalem swego losu. Na przykładzie wybranych bohaterów literackich rozważ słuszność tej tezy
Człowiek nie urodził się sobie. Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu.
Człowiek poszukujący swego miejsca w świecie . Na wybranych przykładach z literatury omów rożne postawy bohaterów literackich
Człowiek sukcesu, karierowicz, jako bohater literatury i filmu. Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w literaturze.
Człowiek w drodze. Omów różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku
Człowiek w godzinie próby. Omów temat na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Człowiek w labiryncie świata. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane utwory F.Kafki.
Człowiek w obliczu śmierci. Zanalizuj wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki. +PPT
Człowiek w poetyckim zwierciadle bajek Ignacego Krasickiego . Scharakteryzuj zagadnienie, analizując wybrane utwory
Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje.
Człowiek w poszukiwaniu wolności. Omów na przykładzie wybranych tekstów literatury.
Człowiek w przestrzeni miejskiej. Scharakteryzuj sposoby jego funkcjonowania i różnorodne postawy wobec miasta, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Dokonaj analizy i omów różne postawy bohaterów.
Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Przeanalizuj postawy bohaterów wybranych utworów literatury obozowej.
Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Scharakteryzuj postawy bohaterów, analizując celowo dobrane teksty literatury obozowej
Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem, ukazując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
Człowiek wobec dekalogu. Rozważ różne ujęcia tego problemu w literaturze i filmie.
Człowiek wobec dylematu wiary. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.
Człowiek wobec natury i cywilizacji w XIX i XX wieku
Człowiek wobec okrucieństwa wojny. Omów kreacje różnych postaw bohaterów na wybranych przykładach literackich XX wieku
Człowiek wobec śmierci. Przedstaw temat analizując postępowanie wybranych bohaterów literatury polskiej i powszechnej różnych epok.
Człowiek wobec zagadki istnienia przedstaw i porównaj różne koncepcje powstania świata oraz sensu ludzkiej egzystencji na podstawie wybranych przykładów z literatury i filozofii.
Człowiek wobec zła. Scharakteryzuj różne postawy, odwołując się do wybranych utworów literackich
Człowiek wobec zła. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postaci literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
Człowiek wobec żywiołów natury. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory(np. Borowski, Czapski, Grudziński, Moczarski, Nałkowska i in.)
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory.
Człowiek XXw. w systemach totalitarnych-faszyzmu i stalinizmu. Omów
Człowiek zagubiony w świecie. Scharakteryzuj i porównaj różne obrazy alienacji w wybranych celowo dziełach literackich,ma…
Człowiek zbuntowany w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach literackich różnych epok
Cztery pory roku jako metafora ludzkiego życia. Omów funkcjonowanie tego motywu,
Cztery pory roku jako motyw w literaturze i w malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Cztery pory roku. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i z innych dziedzin sztuki.
Czy cywilizacja zmusza człowieka do bycia hipokrytą. Rozwiń temat w odwołaniu do znanych Ci koncepcji filozoficznych
Czy człowiek jest istotą wolną. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych tekstów literackich
Czy człowiek jest mocny Postawy ludzi wobec okrucieństwa II Wojny Światowej. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykł
Czy diabeł bywa dobry. Scharakteryzuj literackie portrety diabła, biesa i szatana analizując wybrane utwory literackie…
Czy istnieje granica normalności - dociekania psychologiczne w powieściach Dostojewskiego i Krzysztonia.
Czy język może być przedmiotem Manipulacji. Zaprezentuj problem odwołując się do wybranych przykładów
Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów
Czy my jesteśmy ludzie dobrzy Okres wojny to czas zburzenia systemu wartości czy tylko zachwiania nimi Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Czy nieszczęśliwa miłość ma wpływ na człowieka. Omów zgodnie analizując wybrane przykłady
Czy teksty wybranych przez Ciebie piosenek rockowych mogą być poezją Dokonaj analizy utworów XX i XXI w
Czy tolerancyjność jest cechą Polaków? Zaprezentuj swoją opinię na podstawie literatury polskiej i filmu.
Czy władza deprawuje Człowiek ponad człowiekiem. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie
Czym jest tolerancja Rozważ problem odwołując się do postaw bohaterów literackich i własnych przemyśleń.
Czym jest tolerancja? Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Czynniki egzystencjalne kształtujące charakter twórczości Magika lidera zespołu Paktofonika. Omów zagadnienie, analizując treść
Czysta Forma Stanisława Ignacego Witkiewicza - na przykładzie wybranego dramatu Witkacego przedstaw założenia tej koncepcji i jej realizację.
Czytanie literatury jako temat literacki. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady
Dawne i współczesne obrazy występnej i zmysłowej miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Dawni bohaterowie, herosi a supermani współczesnej kultury. Porównaj wizerunki postaci, odwołując się do wybranych dzieł…
Deformacja rzeczywistości w dziele literackim. Przedstaw sposoby kreowania świata i funkcje deformacji w utworze
Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów
Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich.
Dekalog bohaterów innego, kamiennego, zadżumionego świata. Omów na wybranych przykładach.
Dekalog bohaterów wierszy Z. Herberta. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach.
Dekalog człowieka w czasie wojny. Omów na wybranych przykładach +PPT
Destrukcyjna i twórcza moc miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przez siebie przykładach
Destrukcyjna siła miłości
Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Omów problem na podstawie wybranych dzieł literackich bądź filmowych.
Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Rozważ problem na podstawie dzieł literackich i filmowych ukazujących wsp…
Detektywi w powieściach i adaptacjach filmowych. Omów temat na wybranych utworach XIX i XX wieku
Diabeł i jego funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach. +PPT
Diabeł, anioł, duch - goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
Diabeł, szatan. Lucyfer... przedstaw rożne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Diabły, demony, czarownice w literaturze polskiej i światowe. Na podstawie wybranych utworów literackich
Dialekt twojego regionu. Dokonaj charakterystyki na podstawie zgromadzonego materiału językowego
Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów zagadnienie, zwracając uwagę na cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów.
Dialog człowieka z Bogiem w literaturze – przedstaw różne ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych przykładów
Dialog człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.
Diesirae, diesilla. Omów wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła.
Dlaczego kabaret nas bawi. Dokonaj charakterystyki środków związanych z językiem i stylem tekstów kabaretowych, których z…
Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne, zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny
Do jakich refleksji nad losem człowieka uwikłanego w historię skłoniła Cię literatura lagrowa i łagrowa Odwołaj się do 3-4 utworów
Dobro i zło jako motywy literackie. Omów zagadnienie odwołując sie do wybranych utworów.
Dobro i zło we współczesnej fantastyce. Omów temat na dowolnie wybranych przykładach
Dokonaj analizę języka piosenek jednego z zespołów współczesnych i oceń zasadność doboru środków wyrazu
Dokonaj analizy języka piosenek polskiego hip-hopu, omów postawę twórców i ich stosunek do rzeczywistości, wyjaśnij zasad…
Dokonaj analizy języka reklam, wyjaśnij jaki obraz świata kreują
Dokonaj analizy języka specjalistycznego wybranego przez Ciebie zawodu.
Dokonaj analizy języka urzędników pod kątem poprawności, opierając się na dowolnym materiale
Dokonaj analizy literackich obrazów relacji między matką i córką. Odwołaj się do wybranych tekstów podejmujących to zagadnienie, pochodzących z różnych epok.
Dokonaj analizy porównawczej kreacji świata w wybranej powieści fantasy i jej adaptacji filmowej.
Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji drugiej wojny światowej w wybranych utworach polskiej literatury współczesnej. Sformułuj wnioski
Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi.
Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi adaptacjami
Dokonaj analizy słownictwa specjalistycznego wybranego przez Ciebie zawodu.
Dokonaj charakterystyki porównawczej twórczości dwóch poetów należących do pokolenia Kolumbów, analizując wybrane utwory tych twórców
Dokonaj interpretacji motywu bezdomności. Posiłkuj się wybranymi przykładami z literatury różnych epok
Dokonaj interpretacji motywu bezdomności. Posiłkuj się wybranymi przykładami z literatury różnych epok1
Dokonaj porównania języka mówionego i pisanego. Omów różnice pomiędzy tymi dwoma aktami mowy
Dokonaj porównania renesansowej i barokowej wizji człowieka. W opracowaniu tematu odwołaj się do wybranych tekstów kultury obu epok
Dokonując analizy języka jednego ze współczesnych zespołów wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu
Dokonując analizy języka piosenek jednego z wykonawców (zespołów) muzyki współczesnej, wyjaśnij zasadność doboru środków
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych i późniejszych, wyjaśnij zasadność doboru środków
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów współczesnych wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów współczesnych wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek jednego ze współczesnych zespołów młodzieżowych, wyjaśnij celowość doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek wybranego zespołu wyjaśnij, jaki świat one kreują. +PPT
Dokonując analizy odpowiednich fragmentów utworów zaprezentuj twórczość wybranego pisarza - Mickiewicz
Dokonując analizy wybranych utworów, przedstaw propozycję dekalogu, według którego człowiek powinien postępować w życiu
Dokonując językowej analizy reklam przedstaw jaki obraz świata kreują. odwołaj się do konkretnych przykładów
Dom i rodzina jako tematy dzieł literackich i filmowych.
Dom i rodzina jako wartości - motyw powracający w literaturze różnych epok. Przedstaw i omów zagadnienie w odniesieniu
Dom i rodzina utrwalone na kartach literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Dom jako motyw literacki omów temat na wybranych przykładach
Dom odejścia i powroty. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich
Dom rodzinny, jako motyw literacki. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
Dom, rodzina i ojczyzna jako odwieczne motywy literackie. Omów na wybranych przykładach
Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w różnych tekstach kultury
Doświadczanie cierpienia. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok.
Doświadczenia życiowe a kształtowanie się osobowości i psychiki bohatera literackiego
Doświadczenie Holocaustu - świadectwa pisarskie z obu stron muru. Przedstaw na wybranych przykładach
Doświadczenie holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem analizując stosowne utwory literackie.
Doświadczenie Sybiru, jako temat i problem w literaturze polskiej.
Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny. Wskaż podobieństwa i różnice.
Dramat jako gatunek literacki na przestrzeni wieków. Prześledź ewolucję od antyku do modernizmu na wybranych przykładach.
Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.
Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej.
Dramat młodzieży polskiej w literaturze wojenno-okupacyjnej. Przedstaw i wyjaśnij jego źródła i konsekwencje w oparciu o wybrane
Dramat niespełnienia marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizują wybrane utwory.
Dramaty W. Szekspira a ich współczesne adaptacje teatralne i filmowe .Omów na wybranych przykładach.
Droga bohatera do kariery. Omów funkcje motywu w kreacji wybranych bohaterów.
Drzewo - świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów motyw na wybranych przykładach.
Drzewo-świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów temat wykorzystując teksty literackie z różnych epok
Duchowieństwo i jego rola w literaturze, omów na wybranych przykładach
Duchowni jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie, charakteryzując wybrane postaci księży i zakonników z utworów różnych epok
Duchowni, jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Duchowny, jako twórca literacki
Duchy zjawy wizje. Omów jakie funkcje pełnią w wybranych przez ciebie utworach.
Duchy, mary i upiory w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Omów temat na wybranych przykładach.
Duchy, sny, zjawy-określ jaką rolę pełnią one w wybranych przez ciebie utworach literackich.
Duchy, upiory, mary i ich funkcje w literaturze polskiego romantyzmu.
Duchy, zjawy, postacie fantastyczne. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych dziedzinach różnych dzieł sztuki
Duchy, zjawy, sny, wizje. Omów ich rolę i znaczenie w wybranych dziełach literackich.
Duchy, zjawy, upiory i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej
Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
Duchy, zjawy, widma i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej
Dwie ekranizacje jednego dzieła literackiego [Szekspir]
Dwie realizacje filmowe jednego dzieła literackiego. Porównaj, analizując wybrane przykłady
Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.
Dwory i dworki szlacheckie analizując wybrane teksty literackie, przedstaw życie mieszkańców i omów ich kulturalne znaczenie
Dwór szlachecki w literaturze. Przedstaw różne ujęcia tego motywu.
Dwudziestolecie międzywojenne wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Dydaktyczne funkcje literatury .Omów temat na wybranych przykładach
Dylematy miłosne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok.
Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich, przedstaw i scharakteryzuj na przykładzie dzieł literackich.
Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich. Przedstaw i scharakteryzuj na podstawie dzieł literackich.
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na przykładzie wybranych przykładów utworów XIX wieku.
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów różnych epok.
Dylematy moralne człowieka w świecie wojennym i powojennym. Omów na przykładzie wybranych utworów i innych tekstów kultury związanych z I i II wojna światową
Dylematy moralne i wybory bohaterów literackich. Porównaj kreacje postaci pochodzących z utworów różnych epok.
Dziecięcy bohater w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Dzieciństwo jako kraina mityczna. porównaj różne obrazy kraju lat dziecinnych w literaturze
Dzieciństwo w czasach PRLu. Omów na wybranych przykładach literackich.
Dziecko - istota bezbronna czy mały buntownik.
Dziecko- bohater idealny. Omów na wybranych przykładach.
Dziecko jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
Dziecko w literaturze. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne kreacje postaci dziecięcej w literaturze.
Dziecko w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Dziecko w obliczu dorosłych problemów. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Dziecko w obliczu holokaustu.
Dziecko widziane oczami twórców literatury. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
Dziecko-bohaterem literackim. Omów temat analizując wybrane przykłady
Dzieła Szekspira i ich filmowe ekranizacje. Omów na wybranych przykładach
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa . Wykaż różnice języka i funkcje
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów literackich i obrazów…
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Omów temat na wybranych przykładach. [Szekspir]
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Wskaż różnice języka i funkcje.
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach
Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach
Dzieło literackie a jego związek z wybranymi systemami filozoficznymi. Poddaj analizie zagadnienie. Uwzględnij kontekst epok.
Dzieło literackie i jego adaptacja filmowa
Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane przykłady realizacji filmowych.
Dzieło literackie jako sposób przekazywania wiedzy o psychice człowieka. Omów problem, ilustrując go przykładami z literatury.
Dzieło literackie jako tworzywo do filmu. Omów temat nawiązując do filmu z XX wieku [Przedwiośnie]
Dzieło literackie jako tworzywo sztuki filmowej. Omów zagadnienie, odwołując się do adaptacji wybranego utworu literackiego.
Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa +PPT
Dzieło literackie, a jego filmowa adaptacja. Przedstaw i omów na podstawie trzech wybranych utworów literackich i filmowych
Dzieło literackie, a jego filmowa adaptacja. W oparciu o Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i jego filmową adaptację Andrzeja Wajdy omów różnice między tymi dziedzinami, wynikające z odmiennych sposobów kreacji świata przedstawionego.
Dzieło sztuki czy kicz Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych
Dzieło sztuki czy kicz? Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych.
Dzieło sztuki czy kicz? Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych.
Dziennikarz, jako bohater literatury i filmu. Przedstaw temat, dokonując analizy porównawczej wybranych przykładów
Dzienniki, pamiętniki, jako metoda utrwalenia przeżyć i przemyśleń oraz sposób prezentacji rzeczywistości.
Dzisiejsze kobiety przypominające Barbie. Czy zgadzasz się z tym osądem W argumentacji wykorzystaj przykłady z literatury i filmu
Echa polskich powstań narodowych w literaturze. Omów sposoby przedstawienia tego zjawiska na wybranych przykładach
Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce.
Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu.
Echa powstań narodowych w literaturze polskiej - nadzieje, mity, rewizja. Omów problem, analizując wybrane utwory.
Echa powstań narodowych w literaturze polskiej XIX – na wybranych przykładach ukaż związki świata przedstawionego w dziele literackim z wydarzeniami historycznymi
Echa powstań narodowych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich i innych dzieł sztuki
Egotycy i egocentrycy jako bohaterowie literaccy. Dokonaj oceny i przedstaw konsekwencje takich postaw wobec życia i świata
Ekscesy, skandale i prowokacje w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł
Ekspansja języków obcych na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, radia, reklam itp.
Ekspresja i impresja. Analizując celowo zgromadzony materiałach językowych określ właściwości wypowiedzi.
Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce.
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje na wybranych przykładach dzieł +PPT
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury
Elementy demonologii ludowej w wybranych utworach literackich i w malarstwie. Omów ich funkcje
Emancypantki – kobiety walczące o niezależność. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.
Emigracja jako jeden z wielkich tematów literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Emigracja po drugiej wojnie światowej jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.
Emigrant. Jako bohater literacki. Przedstaw problem analizując utwory z różnych epok
Epizod tomaszowski i inowłodzki Juliana Tuwima. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów poety +PPT
Epopeja homerycka, narodowa, chłopska. Na podstawie Iliady, Pana Tadeusza i Chłopów... +PPT
Epopeja, jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucję, analizując wybrane utwory pisarzy różnych epok
Erotyka w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby jej kreowania w oparciu o wybrane teksty kultury z różnych epok.
Erotyzm w literaturze i malarstwie. Zanalizuj i porównaj wybrane dzieła dwóch, trzech epok literackich
Esej jako przestrzeń wolności twórcy. Omów zagadnienie, odwołując się do esejów polskich pisarzy XX wieku.
Estetyka i poprawność językowa reklam, ogłoszeń i szyldów krakowskich. Omów na wybranych przykładach
Etos człowieka pracy wykreowany przez literaturę. Omów na wybranych przykładach
Etos inteligenta i jego demaskacja na podstawie wybranych utworów.
Etos miłości w literaturze romantyzmu. Omów problem na wybranych przykładach tego okresu.
Etos pracy
Etos pracy - jego rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
Etos Rycerski - serio i parodystycznie.
Etos rycerski i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych.
Etos rycerski i jego odmiany. Rozwiń temat na podstawie utworów literackich, dzieł malarskich i ewentualnie filmowych.
Etos rycerski jako motyw w literaturze. Omów sposób jego funkcjonowania odwołując się do wybranych przykładów
Etos rycerski w epoce średniowiecza i później.
Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników.
Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników
Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach literackich różnych epok.
Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach różnych epok. Dokonaj analizy wybranych przykładów
Etos rycerza, powstańca, bojownika o wolność rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Etos walki etos pracy w literaturze polskiej XIX w
Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw interpretując wybrane teksty
Etos żołnierza w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Everyman od średniowiecza do współczesności. Przedstaw postać Everymana i pokaż, jaką funkcję pełni ona w wybranych utworach literackich. Przywołaj przykłady.
Everyman. Scharakteryzuj sposoby i funkcje kreowania tego bohatera w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych przyk…
Ewolucja ballady. Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów
Ewolucja bohatera romantycznego w literaturze epoki. Przedstaw na podstawie dowolnie wybranych utworów
Ewolucja postaw patriotycznych w literaturze polskiej XIX wieku. Omów
Ewolucja wybranego gatunku literackiego na przełomie epok.
Fabuła powieści kryminalnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literatury współczesnej
Fakty kontra fikcja literacka w powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Przedstaw zagadnienia odnosząc się do kontekstu biblijnego
Fantastyczny świat wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego +PPT
Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Oceń ich trafność na podstawie wybranych utworów literackich
Fantastyka i realizm, jako dwie metody opisywania świata. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich
Fantastyka w literaturze. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok
Fantastyka w prozie A. Sapkowskiego
Fascynacja codziennością w polskiej liryce współczesnej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie
Fascynacja wielkomiejskim pospiechem w literaturze i malarstwie pierwszej polowy XX wieku. Omów temat zwracając uwagę na literackie i malarskie środki ekspresji
Fascynująca, intrygująca, nijaka... anioł, demon- różne wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach
Fascynujące portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach literatury pięknej
Fatum w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na przykładach wybranych dzieł +PPT
Felieton w literaturze polskiej - przedstaw historię oraz zanalizuj przykładowe realizacje gatunku.
Fenomen Kina Autorskiego. Przedstaw temat na przykładzie twórczości wybranego reżysera
Fenomen literatury fantasty. Omów problem w odniesieniu do wybranych utworów literatury polskiej i światowej
Fenomen popularności pisarza. Wyjaśnij, na czym polega wyjątkowość wybranego przez ciebie twórcy.
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację 2
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację
Film jako zjawisko kultury masowej. Interpretując wybrane utwory, przedstaw ich problematykę i oceń wartość kulturową.
Film, jako dopełnienie dzieła literackiego. Omów te adaptacje, które stanowią oryginalną interpretację reżyserska.
Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru.
Filmowe adaptacje dzieł literackich.
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu i dokonaj jego oceny.
Filmowe adaptacje komiksów. Oceń zjawisko, analizując wybrane przykłady
Filmowe ekranizacje Andrzeja Wajdy WESELE - ZIEMIA OBIECANA- PAN TADEUSZ W porównaniu z dziełami literackimi
Filmowe i literackie wizje końca świata. +PPT
Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady
Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów zagadnienie dokonując analizy wybranych utworów.
Filmy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach
Filmy współczesne, które cenię najbardziej. Uzasadnij swój wybór na konkretnych przykładach, wykorzystaj adaptacje utworów
Filozofia życia w twórczości Paulo Coelho. Omów zagadnienie, przywołując... +PPT
Filozofia życiowa Jana Kochanowskiego. Scharakteryzuj postawę poety na przykładzie celowo dobranych utworów poety.
Filozofia, architektura, literatura średniowiecza jaka wizje świata prezentuje, rozważ problematykę na wybranych przykładach
Filozoficzne inspiracje w literaturze Młodej Polski.
Filozoficzne przesłanie twórczości Paula Coelho. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści tego autora
Filozofowie o szczęściu. Omów temat w oparciu o wybrane myśli filozofów różnych epok.
Folklor jako inspiracja pisarzy rożnych epok .Omów na wybranych przykładach
Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Folklor jako źródło inspiracji w romantyzmie. Omów na wybranych przykładach z literatury.
Franciszkańska wizja świata.
Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, W które ja wszytki kładę tajemnice swoje - fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego.

Dane kontaktowe:

Dodatkowe opcje:

Odpowiedz na ogłoszenie